Onderzoeken

Voor meer informatie over EMDR en de onderzoeken die er naar gedaan zijn verwijs ik naar 

de website van